Update van 18/11/2023
Welkom op de algemene voorwaarden pagina van hart-vangoud.com.
Het doel van deze pagina is om u te helpen bij het vinden van antwoorden op uw vragen over uw bestelling of het gebruik van onze diensten.

De huidige algemene voorwaarden

Beschrijven alle producten en diensten (hierna te noemen 'onze producten' of 'onze diensten' of 'elektronische diensten') die IWS International Web Services AG (hierna te noemen 'IWS' of 'wij') aanbiedt via haar website hart-vangoud.com (hierna te noemen ‘hart-vangoud.com’) of enige andere URL die dat adres kan vervangen.

Bepaal de relatie tussen de gebruiker (hierna 'u' genoemd), IWS International Web Services AG (hierna 'IWS' of 'wij' genoemd) en de aanbieders van IWS (hierna 'onze aanbieders' of 'onze betalingsverwerkers' genoemd).

Door gebruik te maken van onze diensten en/of producten, gaat u akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. In geval van niet-aanvaarding van de voorwaarden dient u het gebruik van onze diensten en/of producten te staken.
Wij nodigen u uit om dit document aandachtig te lezen.

Over hart-vangoud.com

De website hart-vangoud.com is eigendom van IWS International Web Services AG Industriestrasse 47 6300 Zug.

Waarschuwing

IWS stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat u elektronische diensten van de hoogste kwaliteit ontvangt en om u te voorzien van entertainende inhoud.

IWS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van uw handelen met betrekking tot uw persoonlijke interpretatie van de aangeboden inhoud. De informatie die bij onze diensten en/of producten wordt gepresenteerd, kan in geen geval een aanbeveling vervangen die u mogelijk hebt ontvangen van professionals op juridisch, medisch, financieel of ander gebied.

In deze context is het uitdrukkelijk overeengekomen dat INTERNATIONAL WEB SERVICES AG amusementsinhoud van zuiver culturele en recreatieve aard aanbiedt.

Hierdoor is de klant, gebruiker of bezoeker zich ervan bewust dat alle inhoud die in verband met de diensten wordt verspreid puur recreatief is en dat het karakter Heart of Gold fictief is en dat hij geen actie mag ondernemen.

Alle inhoud wordt daarom ter informatie gegeven en de klant, gebruiker of bezoeker dient niet op deze manier juridisch, medisch, financieel of psychologisch advies in te winnen.
Als gevolg hiervan erkent u dat de inhoud die u ontvangt onderhevig is aan uw eigen interpretatie.

De verkochte inhoud is in geen geval een gepersonaliseerde voorspellingslezing of een dienst die bestaat uit het uitvoeren van een ritueel, maar de levering van gedematerialiseerde documenten die op geautomatiseerde wijze worden verzonden en waarvan de inhoud alleen voor amusementsdoeleinden wordt gebruikt.

U erkent dat de verzonden inhoud geen juridisch, psychologisch, medisch, professioneel of financieel karakter heeft .
In geen geval mogen deze inhoud een substituut zijn voor een medische of psychologische diagnose die alleen kan worden beoordeeld door een medische of gezondheidswerker.
INTERNATIONAL WEB SERVICES AG en haar leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor handelingen, beslissingen of interpretaties die u na een aankoop uitvoert.

Het is daarom duidelijk dat de klant of gebruiker of bezoeker van INTERNATIONAL WEB SERVICES AG ervoor kan kiezen om geen vragen van de klant te beantwoorden als deze vragen betrekking hebben op occulte praktijken (in het bijzonder bezweringsverwijdering, hekserij, toverij, magie, enz.) en op de medische sector.

Toegang tot onze diensten

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten en/of producten aangeboden door hart-vangoud.com, moet u een juridisch rechtspersoon zijn, de wettelijke leeftijd hebben in het land waar u woont, de wettelijke bevoegdheid hebben om een website te gebruiken, niet in precaire financiële omstandigheden (schuldenlast) verkeren en niet getroffen zijn door Alzheimer of andere mentale, neurodegeneratieve of leeftijdsgerelateerde aandoeningen.

De inhoud van onze website is niet bedoeld om te worden verspreid naar of gebruikt door een persoon die een burger, inwoner, of gevestigd in een rechtsgebied waar een dergelijke distributie, publicatie of gebruik in strijd zou zijn met de toepasselijke wetten of regels.

U moet ook toegang hebben tot internet. De kosten van telefoongesprekken om verbinding te maken met het internet en de website zijn volledig voor uw rekening.

Ten slotte moet u beschikken over de nodige apparatuur om verbinding te maken met het internet (computer, modem, enz.), alsook over een login-ID en een e-mailadres.
Voor sommige van onze diensten en/of producten is het aanbevolen om een printer te hebben.

Onze producten en diensten

Wanneer u de hart-vangoud.com website gebruikt, kunt u mogelijk profiteren van de volgende voordelen:

Een (gratis) proefversie,

Prijzen voor onze producten en diensten zijn altijd duidelijk aangegeven.

Houd er rekening mee dat de elektronische diensten die worden aangeboden door hart-vangoud.com zijn onderworpen aan BTW als u in de Europese Unie (EU), IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zuid-Afrika woont.

Het BTW-bedrag, berekend volgens het in uw land van verblijf geldende tarief, is inbegrepen in het bedrag van uw deelname.

Al onze betaalde producten en diensten zijn onderworpen aan registratie op onze site en worden gedekt door een tevredenheidsgarantie waarvan de duur altijd duidelijk wordt aangegeven.

Hoe kan ik profiteren van het aanbod voor een ‘eerste gratis proefaanbod’? Wat gebeurt er daarna?

Om gebruik te maken van de gratis proefaanbieding, gaat u naar de website hart-vangoud.com en klikt u op "eerste gratis proefaanbod".
Geef de vereiste persoonlijke informatie, inclusief een geldig e-mailadres.

Wij willen uw aandacht vestigen op het belang van het verstrekken van volledige en nauwkeurige persoonlijke gegevens.
Dit helpt ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar ons Privacybeleid; u kunt uw recht op controle over uw persoonlijke gegevens uitoefenen op de AvG-pagina.

Het gratis proefaanbod op hart-vangoud.com houdt geen enkele verplichting in van uw kant.

Na het versturen van uw aanvraag (ongeveer 2 uur), ontvangt u, op het door u opgegeven adres, het resultaat van het gratis proefaanbod, vergezeld van een betaalde offerte waarvan de prijs duidelijk zal worden aangegeven.

Het staat u volledig vrij om dit nieuwe aanbod te aanvaarden of te negeren.
Als u dit nieuwe aanbod negeert, ontvangt u verschillende herinneringen die u ook kunt negeren.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor elke communicatie die door hart-vangoud.com wordt verzonden. (Zie de ‘Hoe kan ik me uitschrijven?’ sectie)

Hoe bestel ik producten in de Online Shop? Wat gebeurt er daarna?

Ga naar de hart-vangoud.com website en klik op ‘Online Shop’. Selecteer de producten die u wilt bestellen en klik dan op ‘Bestellen’.
Geef de vereiste persoonlijke gegevens op, inclusief een geldig e-mailadres.

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

Het bestellen van een product in de ‘Online Shop’ van de hart-vangoud.com website vormt geen verplichting tot een betaald abonnement.

Na betaling (zie het de ‘Hoe te betalen’ sectie van dit document), ontvangt u een bevestigingsbericht op het door u opgegeven adres.

U ontvangt dan het bestelde product op het door u opgegeven e-mailadres. Later krijgt u andere betaalde content aangeboden.

De prijs daarvoor wordt duidelijk aangegeven. Het staat u vrij om deze nieuwe aanbiedingen te accepteren of te negeren.

Hoe te betalen?

hart-vangoud.com stelt u in staat om online te betalen via een volledig beveiligd banknetwerk.

De volgende betalingsmethoden worden aangeboden door onze betalingsverwerkers of PCI-DSS-compatibele leveranciers: Wij voegen nooit leveringskosten toe.
Afhankelijk van het land waar u woont, kan uw bank u wisselkosten of verschillende belastingen in rekening brengen. In geen geval zullen wij u deze kosten in rekening brengen.

Op hart-vangoud.com worden de betalingen verricht in de valuta van uw land van verblijf. Indien dit niet het geval is, wordt de valuta duidelijk aangegeven.

U voert de vertrouwelijke gegevens van uw creditcard in in een beveiligde omgeving die volledig wordt beheerd door onze PCI-DSS-compatibele betalingsverwerkers of leveranciers.
IWS heeft in geen geval toegang tot deze volledig beveiligde zone.

Als uw creditcard wordt geweigerd, zullen onze PCI-DSS-compatibele betalingsverwerkers of leveranciers de betaling binnen de gestelde termijnen opnieuw verwerken, zo vaak als de huidige regels het toelaten.

Om de service en/of productkwaliteit te optimaliseren, behouden wij ons het recht voor om een of meer betaaloplossingen van onze PCI-DSS-compatibele betalingsprocessoren of -leveranciers toe te voegen, te verwijderen, op te schorten of te vervangen, tijdelijk of permanent, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Hoe krijg ik mijn geld terug?

Alle betaalde producten die beschikbaar zijn op hart-vangoud.com worden gedekt door een totale tevredenheidsgarantie, waarvan de duur altijd duidelijk wordt aangegeven.

U kunt op elk moment een terugbetaling krijgen door naar de pagina met het herroepingsrecht van de hart-vangoud.com website te gaan.
Selecteer ‘verzoek om terugbetaling’ en de naam van het product waarvoor u een terugbetaling wilt in het hoofdgedeelte van het bericht.

Onze klantendienst zal de terugbetaling verwerken op de rekening die verbonden is met de bankkaart die u gebruikt heeft voor de betaling.

Om optimaal te kunnen profiteren van deze terugbetalingsgarantie, vestigen wij uw aandacht op het belang van het verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie (uw voor- en achternamen en uw volledige postadres).

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

Hoe kan ik me uitschrijven?

Als u zich wilt afmelden voor al onze diensten, kunt u dit aanvragen via de contactpagina van
de hart-vangoud.com website of via de afmeldlink in de e-mails die u ontvangt.
De afmeldlink verschijnt in alle e-mails die door Heart of Gold worden verzonden.

Klantendienst

Om u te voorzien van hoogwaardige diensten en producten en om direct te kunnen reageren op de meeste van uw opmerkingen en klachten, heeft IWS een klantenservice opgezet.
De klantenservice neemt alleen per e-mail contact met u op.

Onze agenten zijn volledig gekwalificeerd om uw vragen te beantwoorden of om u uw elektronische diensten opnieuw te sturen indien deze niet zouden zijn ontvangen.

Voor een verzoek om terugbetaling verwijzen wij u naar de sectie ‘Hoe krijg ik mijn geld terug?’ of de pagina over het herroepingsrecht van deze algemene voorwaarden.

Garanties

Onze diensten zijn onderworpen aan een middelenverbintenis en worden geleverd binnen technisch redelijke grenzen. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik ervan.

Onze diensten worden echter gedekt door een beperkte garantie met betrekking tot de resultaten van de gratis proefperiode en/of verdere uitgebreide evaluaties.
Onze diensten worden geleverd op een ‘ZOALS HET IS’ en ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ basis.

Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, mogen noch IWS noch haar leveranciers specifieke verplichtingen of voorspellingen doen met betrekking tot de producten en/of diensten, expliciet of impliciet met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Wij doen bijvoorbeeld geen toezeggingen met betrekking tot de inhoud van de producten en/of diensten, de specifieke voordelen die van de producten en/of diensten worden verwacht, hun beschikbaarheid of hun vermogen om aan uw behoeften te voldoen.

Wij willen de gebruikers eraan herinneren dat onze producten en diensten uitsluitend voor recreatieve en culturele doeleinden worden aangeboden.

Zonder de reikwijdte van het voorgaande te beperken, garandeert IWS niet de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de IWS-website, de informatie of resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de IWS-website, of de afwezigheid van virussen of fouten op de IWS-website.

Sommige rechtsgebieden waarin wij onze diensten aanbieden, staan niet toe dat bepaalde garanties worden uitgesloten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij elke garantie uit.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn IWS, haar leveranciers en dienstverleners op geen enkele wijze aansprakelijk jegens enige persoon voor enige directe of indirecte derving van winst, inkomen of gegevens, of voor enige indirecte, bijzondere, gevolg-, belastende of bestraffende schade, voortvloeiend uit of in verband met enige overeenkomst of onrechtmatige daad, met inbegrip van nalatigheid, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van alle of een deel van de webpagina's of gelinkt aan een dergelijk gebruik, zelfs als IWS op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van IWS, haar leveranciers en dienstverleners met betrekking tot alle claims die voortvloeien uit deze voorwaarden, met inbegrip van impliciete garanties, beperkt tot het bedrag dat u ons hebt betaald voor het gebruik van onze diensten.

IWS, haar leveranciers of dienstverleners zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade die zij redelijkerwijs niet konden voorzien.

Wij erkennen dat u in sommige landen bepaalde rechten als consument heeft.
Niets in deze algemene voorwaarden beperkt de wettelijke rechten van de consument, waarvan niet bij overeenkomst afstand kan worden gedaan.

Intellectuele eigendom en merkbescherming

Met uitzondering van afbeeldingen die niet zijn onderworpen aan auteursrecht, is de inhoud van de hart-vangoud.com website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, merken, logo's, acroniemen, algoritmen, software, muziek, geluid, foto's, video's, tekeningen of ander materiaal in advertenties gesponsord of verzonden per e-mail, commerciële informatie geproduceerd en gepresenteerd door de hart-vangoud.com website of haar leveranciers of adverteerders, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht, het merkenrecht, het octrooirecht of enige andere wet die erkend wordt door de wetgeving die van kracht is in het land van oprichting van IWS.

Door het aanvaarden van deze voorwaarden, gaat u ermee akkoord de informatie op hart-vangoud.com niet te kopiëren, gebruiken, exploiteren, reproduceren of distribueren en geen producten te creëren die hiervan zijn afgeleid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IWS.

Beëindiging

IWS behoudt zich het recht voor om u permanent de toegang tot de aangeboden diensten te weigeren en uw klantenaccount onmiddellijk te sluiten in geval van overtreding van deze voorwaarden. Toepasselijk recht en jurisdictie Als gebruiker kan de geldende wetgeving van uw woonplaats van toepassing zijn op uw online activiteiten met hart-vangoud.com.
Wij raden altijd aan om lokaal juridisch advies in te winnen. Wij nodigen u echter uit om ons op de hoogte te stellen van eventuele problemen, zodat wij een oplossing kunnen overwegen.

In geval van een geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden behouden wij ons het recht voor om een rechtszaak aan te spannen bij de rechtbanken van elke plaats die wij geschikt achten.

Over deze voorwaarden en bepalingen

De algemene voorwaarden worden van kracht op de datum waarop u ze accepteert en blijven van toepassing voor onbepaalde tijd, tenzij u ervoor kiest om u af te melden voor de dienst (zie het gedeelte ‘Hoe meld ik me af?’).

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wetgeving of wijzigingen in onze diensten en/of producten weer te geven.
Wij raden u aan deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

De wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en zijn van kracht op de datum van de update die bovenaan dit document is aangegeven.

Als u de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet accepteert, moet u stoppen met het gebruik van onze diensten en/of producten.

Door gebruik te blijven maken van onze diensten en/of producten nadat er wijzigingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden, bevestigt u dat u de herziene bepalingen van de algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent.

Scheidbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank of autoriteit, wordt de betreffende bepaling geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden, op voorwaarde dat het resultaat geen invloed heeft op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden in dat rechtsgebied of op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden in eender welk ander rechtsgebied.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Voor opmerkingen of vragen met betrekking tot de voorwaarden en bepalingen, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina van de hart-vangoud.com website.